Inleiding

 

Hieronder treft u de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden leggen juridisch vast wat uw (de klant) en onze rechten en verplichtingen zijn. Wij doen altijd onze uiterste best om u de beste service te bieden en hierdoor tevreden te maken. Heeft u vragen, opmerkingen en/of klachten: neem dan contact op met onze klantenservice:

Email: info@kara-safran.nl

Telefon: +31-113 283 225 / +31-616564515

Wij doen onze uiterste best u te woord te staan.

 

Algemene voorwaarden

 • Algemeen

kara-safran is een handelsnaam die in nederland geregisteerd is; KVK 77818857, BTW-nummer NL003244105B31.

 • Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Kara-Safran, alsmede op alle overeenkomsten en op alle rechtsbetrekkingen, waarbij als leverancier van zaken optreedt.

 

 • Totstandkoming koopovereenkomst

De koopovereenkomst tussen Kara-Safran en de koper komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat de zaak (nog) voorradig is (op=op) respectievelijk de zaak door de toeleverancier, waarvan Kara-Safran afhankelijk is, (nog) kan worden geleverd. Indien de opschortende voorwaarde niet wordt vervuld en levering van de zaak onmogelijk is omdat de betreffende zaak niet (meer) beschikbaar is, dan zal Kara-Safran de koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. De koper heeft in dat geval recht op kostenloze teruggave van het door hem aan Kara-Safran betaalde, welke teruggave zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 5 dagen na de kennisgeving van Kara-Safran zal plaatsvinden. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding.

 

 • Onjuistheden Website(s) en/of Folder(s)

Kara-Safran is niet gehouden om een bestelling uit te voeren, noch tot vergoeding van enig door de koper geleden nadeel, wanneer zij bij de presentatie van de zaak, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een fout heeft gemaakt en i) het voor de koper duidelijk behoorde te zijn dat het in het betreffende geval om een zetfout ging, of ii) wanneer de koper onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat Kara-Safran die zaak met die eigenschappen voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.

 

 • Prijzen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 • Afzetgebied

Op dit moment worden zaken geleverd aan kopers in Nederland en België.

 

 • Bezorgkosten 

Alle prijzen van de producten op de site zijn exclusief bezorgkosten, tenzij anders vermeld.
De bezorgkosten worden afzonderlijk vermeld tijdens het afrekenen van de bestelling en kunnen variëren per bestelling en per land.

 

 • Levering en levertijd

Kara-Safran zal zich inspannen om de bestelde zaken binnen drie werkdagen na de orderbevestiging en de noodzakelijke ontvangst van betaling, op het afleveradres af te leveren, mits voorradig. Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat de koper wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de bezorging. Vermeld tijdens het registreren een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent, dan blijft de eventuele vertraging beperkt. Dit kan een telefoonnummer zijn van uw werk of een 06-nummer.Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Mocht de bestelling niet binnen 10 dagen geleverd zijn, dan heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.Aflevering geschiedt ‘Ex Warehouse’, dat wil zeggen, uit onze magazijnen. Kara-Safran zorgt voor bezorging per post of voor verzending op enige andere wijze ter keuze van Kara-Safran.Kara-Safran is gerechtigd de levering in gedeelten te verzenden. De extra kosten van de nalevering worden door Kara-Safran gedragen.

 

 • Veilig betalen

Kara-Safran biedt verschillende manieren om op een veilige wijze elektronisch te betalen:

Creditcard (Mastercard en Visa): Tijdens het bestelproces kan de koper zijn creditcardnummer en de vervaldatum invullen. De koper dient er zorg voor te dragen dat exact de naam wordt overgenomen zoals die op de kaart staat vermeld. De betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat de koper direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd.PayPal: Met PayPal kun je zowel vanaf je bank- of girorekening, je creditcard of je PayPalaccount geld overmaken.iDeal: Voor Nederlandse kopers is het mogelijk om via iDeal te betalen. iDeal is ontwikkeld door de gezamenlijke Nederlandse banken. Het systeem sluit daarmee aan op de vertrouwde systemen van Internet Bankieren en is een eenvoudige, snelle en veilige manier van online bestellen. In een paar stappen kan de koper een betaling uitvoeren. Stap 1. De koper kiest bij het bestellen op Kara-Safran voor iDeal als betaalmethode. Stap 2. De koper kiest de bank waarbij hij een betaalrekening heeft. Stap 3. De koper bevestigt de betaling via de beveiligingsmethode van Internet Bankieren Stap 4. De betaling wordt direct verwerkt.Bankoverschrijving: Het is mogelijk openstaande bedragen over te maken op ING BANK; IBAN: NL50 INGB 0009 225857 t.n.v.Kara Consulting. Overige gegevens bankrekening: BIC: INGBNL2A

 

 • Annulering koopovereenkomst

Gedurende 14 werkdagen na ontvangst van de betreffende zaak op het afleveradres, is de koper gerechtigd om de koopovereenkomst te annuleren of te ontbinden. Hiertoe dient de koper binnen 14 werkdagen na ontvangst van de zaak op het afleveradres de zaak aan te melden bij info@Kara-Safran. De rechtstreekse kosten in verband met het terugzenden van de zaak komen voor rekening van de koper. Ingeval van ontbinding heeft de koper recht op teruggave van het door hem aan Kara-Safran betaalde, welke teruggave in ieder geval binnen 10 dagen na de annulering of ontbinding zal plaatsvinden.Het bepaalde in het voorgaande lid geldt niet ten aanzien van zaken die: 1) zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper; 2) duidelijk persoonlijk van aard zijn; 3) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 4) snel kunnen bederven of verouderen; 5) Beschadigd zijn;Indien levering van een bestelde zaak onmogelijk blijkt te zijn, is Kara-Safran gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden, zulks zonder nadere opgaaf van redenen. In dat geval heeft de koper recht op teruggave van het door hem aan Kara-Safran betaalde, welke teruggave in ieder geval binnen 30 dagen na de ontbinding zal plaatsvinden. Koper heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

 • Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Kara-Safran en de koper is Nederlands recht van toepassing ongeacht het land van waaruit de bestelling wordt geplaatst.

 • Persoonsgegevens

De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Kara-Safran nageleefd. De koper heeft bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid om zijn of haar eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de koper door in te loggen op onze site en de gegevens in te zien in het “persoonlijk” gedeelte van Kara-Safran.Kara-Safran zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de koper in het geding komt.